Privatlivspolitik

Opdateret d. 6. februar 2020

Vi kan opdatere vores fortrolighedspolitik. Vi vil underrette dig om ændringer på denne side. Du rådes til at gennemgå denne fortrolighedspolitik for eventuelle ændringer. Ændringer i denne fortrolighedspolitik træder i kraft når de er lagt ud på denne side. 

Betingelser mellem

Jegermor ApS

CVR-nr.:38554751

Pilegårdens Haveby 14, 2860 Søborg

(”Jegermor”)

Og dig som bruger. 

Denne side informerer dig om vores politik vedrørende indsamling, brug og videregivelse af personlige oplysninger.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger med andre end som beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Vi bruger dine personlige oplysninger med det formål at levere og forbedre vores tjenester og din brugeroplevelse. Ved at bruge Jegermor, accepterer du indsamling og brug af oplysninger i overensstemmelse med denne politik.

Indsamling og brug af personlige oplysninger

Når du opretter en konto i Jegermor app, vil vi bede dig om at give visse personlige oplysninger, der kan bruges til at kontakte og identificere dig. Personlige identificerbare omfatter dit navn og din e-mail-adresse. 

Ved at oprette en konto på Jegermor, accepterer du, at vi indsamler, overfører, lagrer og bruger dine personlige oplysninger som beskrevet i denne politik.

Vi er forpligtet til at informere dig om de personlige oplysninger, vi har registreret på dig, hvis du henvender dig til os. Hvis de data, vi har registreret, er forkerte, har du ret til at få rettet dem.

Log data

Vi indsamler oplysninger, som din enhed sender, når du anvender vores service (“logdata”). Denne logdata kan omfatte oplysninger såsom dit enheds-id, enhedstype, oplysninger om geoplacering, enheds- og forbindelsesoplysninger, de sider af vores service, som du besøger, tid og dato for dit besøg, tid brugt på disse sider og andet statistik.

Derudover kan vi bruge tredjepartstjenester som Google Analytics og Mailchimp til at indsamle, overvåge og analysere denne type oplysninger for at forbedre vores services’ funktionalitet. Disse tredjepartsudbydere har deres egen politik om beskyttelse for hvordan de bruger sådanne oplysninger.

Cookies

Vi sætter cookies på din enhed for at indsamle og spore visse tekniske oplysninger for at sikre en bedre brugeroplevelse, samt for at give relevant indhold og skræddersyede reklamer til dig.

Cookies er filer med en lille mængde data, der er gemt på en brugers computer, som indeholder oplysninger om brugeren. Vi kan bruge enten session ID-cookies (som afslutter når browseren lukkes) eller permanente cookies (som er små tekstfiler, der er gemt på en brugers enhed i længere tid). Cookies tillader os at se, hvordan og hvornår du bruger vores hjemmeside, men de kan ikke bruges til at spore Personlige Oplysninger såsom e-mail adresse eller telefonnummer. Cookies kan også tillade os at gemme de personlige præferencer, som du angiver under hvert besøg på vores hjemmeside, som kan forbedre dine fremtidige besøg. Disse cookies kan ikke skade dine filer og kan ikke læse information fra en din harddisk.

Vi kan bruge logfiler til at spore, hvordan vores hjemmeside bliver tilgået og anvendt. Logfiler spore anonyme brugeroplysninger såsom IP-adresser, browser typer, internetudbydere, henvisnings- og exitsider, platformtype, dato og tidsstempler, og antallet af klik til, fra, og inden for vores hjemmeside.

Du kan slette cookies fra dit system ved hjælp af følgende retningslinjer, der gælder for din browser:

 Microsoft Internet Explorer (IE)

Google Chrome

Safari

Firefox

Brug af oplysninger

Jegermor forbeholder sig retten til at anvende alle oplysninger indsamlet til statistiske formål. Jegermor vil forud for sådan statistiske formål sikre at data anonymiseres, således at de ikke er personhenførbare og dermed ikke længere at anse som en personlig oplysning.

Udbydere

Vi forbeholder os ret til at anvende tredjeparts virksomheder og enkeltpersoner (“Databehandlere”) til at lette vores service. Brugen af Databehandlere vil ofte blive anvendt til at sikre levering af tjenesten på vores vegne, til at udføre service-relaterede tjenester eller at hjælpe os med at analysere, hvordan vores service bliver brugt. Databehandlere vil have adgang til dine personlige oplysninger, men kun for at udføre opgaver på vores vegne og Databehandlere er derfor forpligtet til ikke at videregive eller bruge oplysningerne til andre formål. Vi vil altid udarbejde en databehandleraftale, der sikrer beskyttelse af dine personlige oplysninger.

Overholdelse af love

Vi vil udlevere dine personlige oplysninger, hvis det kræves ved lov eller stævning, eller hvis vi mener, at en sådan handling er nødvendig for at overholde loven og rimelige anmodninger for retshåndhævelse eller for at beskytte sikkerheden eller integriteten af vores service

Forretningstransaktion

Hvis Jegermor er involveret i en fusion, overtagelse eller salg af aktiver, kan dine personlige oplysninger blive overført. Vi vil give varsel såfremt dine personlige oplysninger overføres, og bliver omfattet af en anden politik.

Sikkerhed

Sikkerheden af dine personlige oplysninger er vigtig for os, men vær opmærksom på, at ingen metode til transmission via internettet, eller metode til elektronisk opbevaring er 100% sikker. Vi bestræber os på at beskytte dine personlige oplysninger, men vi kan ikke garantere deres absolutte sikkerhed.

Børns fortrolighed

Vores service omfatter ikke personer under 15 år (“Børn”). Vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra børn under 15. Hvis du er forælder eller værge, og du er klar over, at dine børn har givet os personlige oplysninger, bedes du kontakte os. Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi har indsamlet personlige oplysninger fra børn uden forældrenes samtykke, vil vi øjeblikkeligt fjerne disse oplysninger fra vores servere.

Ændringer i denne fortrolighedspolitik

Vi kan opdatere vores fortrolighedspolitik fra tid til anden. Vi vil underrette dig om eventuelle ændringer ved at offentliggøre den nye fortrolighedspolitik på denne side. Du rådes til at gennemgå denne fortrolighedspolitik jævnligt for eventuelle ændringer. Ændringer i denne fortrolighedspolitik træder i kraft, når de er lagt ud på denne side.

Sletning af persondata

Jegermor ApS behandler persondata for følgende personer: App Brugere, Brugere af kundeservice, Brugere af foreslag om nye lydtemaer. Persondata slettes når formålet med behandlingen er fuldført. Specifikt betyder det at persondata opbevares og behandles i følgende periode:

Data på brugere der har, eller har haft app`en Jegermor: 1 år. 

Data på brugere af kundeservice: 1 år.

Generelle mails: 1 år.

Rettigheder for den registrerede

I henhold til persondataloven og EU persondataforordningen har den registrerede person (”Du”) visse rettigheder vedrørende Jegermor`s indsamlede persondata omkring personen. Disse rettigheder er:

Indsigtsret – Du har, under visse forhold, ret til indsigt i de data som Jegermor ApS opbevarer om din person.

Ret til berigtigelse af data – Du har ret til at rette fejl eller mangler i de data som Jegermor ApS behandler om dig

Ret til sletning – Du har, under visse forhold, ret til at få slettet personoplysninger om din person. Bemærk at de fleste lovlige behandlinger af persondata ikke er omfattet af denne rettighed. Såfremt du har givet samtykke til behandling af dine persondata kan du trække dit samtykke tilbage, hvorved relaterede data slettes.

Ret til begrænset behandling – Du har i visse tilfælde ret til at suspendere behandlingen af dine persondata. Dette vil være gældende såfremt rigtigheden af data betvivles, hvis du ønsker kopi af ulovligt behandlede data og dermed ikke ønsker disse slettet, hvis du har behov for længere opbevaring af data end Jegermor s formål tilsiger eller hvis du bestrider selskabets ret til at behandle dine data og en sådan tvist ikke er afgjort.

Ret til dataportabilitet – Du har, i visse tilfælde, ret til at modtage de persondata som Jegermor ApS har indsamlet omkring din person i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, såfremt du ønsker dine persondata overført til en anden data ansvarlig

Indsigelsesret – Du har ret til, i visse tilfælde, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine data vil disse ikke længere blive behandlet, med mindre der er vægtigt legitime grunde hertil, eller behandlingen er nødvendig for fastlæggelse eller forsvar af et retskrav. Såfremt dine data behandles til brug for direkte markedsføring kan du til enhver tid gøre indsigelse herimod, hvilket medfører et stop for en sådan behandling.

Udøvelse af rettigheder

Disse rettigheder følger af EU persondataforordningen og/eller lokal lovgivning. Disse rettigheder er ikke absolutte rettigheder, men rettigheder du kan udøve alt efter hvorledes persondata behandles af Jegermor ApS.

Ønsker du af udøve ovenstående rettigheder bedes henvendelser ske via Jegermor ApS’s kontaktperson ved at bruge kontaktinformationen i denne politik.

Jegermor ApS vil vurdere de enkelte henvendelser hurtigst muligt.

Såfremt du ønsker at klage over behandling af dine persondata til en ekstern myndighed skal sådanne klager fremsendes til tilsynsmyndigheden i dit EU hjemland. I Danmark vil dette være Datatilsynet.

Automatiske afgørelser og profilering

Jegermor kan anvende de registreredes persondata til profilering eller som udgangspunkt for automatiske afgørelser. Så rem dette er tilfældet vil disse data være specificeret nedenfor.

De data som anvendes til automatiske afgørelser er følgende:

De data som opbevares og anvendes på basis af profilering er følgende: Ingen.

Såfrem du ikke ønsker at være genstand for automatisk afgørelser og/eller profilering, kan du henvende dig til Jegermor ApS kontakt person jf. denne politik med ønsket om menneskelig indgriben for på den måde bestride de automatiske afgørelser og/eller profilering.

Sikkerhed

Sikkerheden omkring dine persondata er vigtigt for os. Vi følger tidsvarende standarder for at beskytte de persondata som er håndteret af os i henhold til de risici relateret til sådanne data og vores behandling heraf. Hvis du har spørgsmål omkring sikkerheden omkring dine persondata kan du kontakte os via kontaktinformation.

———————————-

Kontaktoplysninger 

Jegermor ApS

CVR. Nr. 38554751

Pilegårdens Haveby 14, 2860 Søborg

Mail: info@jegermor.dk

www.jegermor.dk