Abonnementsbetingelser for Jegermor ApS

Jegermor ApS
Pilegårdens Haveby 14
2860 Søborg
TLF: +45 50914356
CVR: 38554751

Generelt

Jegermor ApS stiller et abonnement baseret online podcast-tjeneste til rådighed på https://www.jegermor.dk/. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Jegermor ApS.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Jegermor ApS og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Jegermor ApS vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Jegermor ApS.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang

Tjenesten giver Brugeren adgang til Jegermor ApS’s tjenester bestemt ved bestilling.

Adgang til tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registreres med en brugerkonto på portalen. Dette sker automatisk. Registreringen giver også adgang til Jegermor’s itunes APP.

Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Jegermor ApS samt ændre sit password.

Gebyrer og Betaling

Gebyrer for brug af Tjenesten betales automatisk i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for abonnementet sker forud hver måned.

Brugeren skal ved hver betalingsdato have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Tilpasninger og ændringer

Jegermor ApS forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Opsigelse af abonnement

Opsigelse af Tjenesten kan ske ved udgang af betalings-perioden på 1 måned fra seneste betaling. For at opsige sin aftale kan man stoppe sit abonnement her